Statistikas tabula

Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

Tabulas kods datubāzē
ME010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti