Statistikas tabula

Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

Tabulas kods datubāzē
ME010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 25.10.2018