Statistikas tabula

Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes

Tabulas kods datubāzē
MSG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Meža bojājums

Mežaudzes augtspējas daļējs vai pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību, dzīvnieku, cilvēku, vēja, sniega, uguns un tamlīdzīgu faktoru iedarbības dēļ.