Statistikas tabula

Meža platība un vidējā koksnes krāja sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem 1. janvārī

Tabulas kods datubāzē
MSG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti