Statistikas tabula

Mežaudžu vecuma struktūra 1. janvārī

Tabulas kods datubāzē
MSG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Mežaudze
Mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu.
Mežaudzes vecums

Mežaudzes valdošās koku sugas koku bioloģiskais vecums. Ja valdošās koku sugas koki mežaudzē ir dažāda vecuma, mežaudzes vecumu nosaka pēc to koku kopas bioloģiskā vecuma, kurai ir lielākā koksnes krāja.