Statistikas tabula

Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos un rajonos

Tabulas kods datubāzē
MSG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti