Statistikas tabula

Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos

Tabulas kods datubāzē
MSG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Kopējā mežaudžu krāja
Augošu koku masa mežā, izteikta kubikmetros.