Statistikas tabula

Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos

Tabulas kods datubāzē
MSG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Kopējā mežaudžu krāja
Augošu koku masa mežā, izteikta kubikmetros.