Statistikas tabula

Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³)

Tabulas kods datubāzē
MEG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti