Preses relīze

Par apaļo kokmateriālu iepirkuma vidējām cenām 2011.gada 1.pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes informācija par apaļo kokmateriālu iepirkuma cenām liecina, ka 2011.gada 1.pusgadā turpinājies neliels iepirkuma cenu kāpums gan skujkoku, gan lapu koku zāģbaļķu tirgos, saglabājoties  stabilai vietējo un ārvalstu pircēju aktivitātei.

2011.gada 1.pusgadā skujkoku apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas salīdzinājumā ar  2010.gada 2.pusgada  iepirkuma cenām augušas vidēji par 1-2 Ls/m3.

Skujkoku zāģbaļķu resnāko sortimentu segmentā iepirkuma cenas palikušas iepriekšējā perioda līmenī.  Gan priedes, gan egles vidējās  apaļkoku iepirkuma cenas, salīdzinot ar iepriekšējo pusgadu kāpušas vidēji par 1 Ls/m3 jeb par 3% .

Arī bērza zāģbaļķu tirgū situācija bijusi stabila, iepirkuma cenai palielinoties vien vidēji par 1 Ls/ m3 jeb 4%.

Melnalkšņa un apses zāģbaļķu  vidējās iepirkuma cenas augušas attiecīgi par 9% un 3%.

Pozitīvs kāpums bijis arī bērza finierkluču segmentā, kur iepirkuma cenas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu augušas pa sortimentiem attiecīgi par 3-7 Ls/m3 jeb 9-22%.

Taras kluču iepirkuma cenas palielinājušās par 5%.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas
sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, Ls/m3

Sortiments

2010.gada 1.pusgads

2010.gada 2.pusgads

2011.gada 1.pusgads

Priede

diametrs līdz 14 cm

27.10

28.58

31.05

diametrs 14-18 cm

33.59

39.92

39.86

diametrs 18-26 cm

36.36

42.51

43.57

diametrs virs 26 cm

41.21

45.21

46.04

Egle

diametrs līdz 14 cm

27.59

30.30

31.58

diametrs 14-18 cm

35.05

39.06

41.06

diametrs 18-26 cm

37.04

41.95

43.48

diametrs virs 26 cm

38.38

42.64

42.14

Bērzs

diametrs 18-24 cm

26.13

27.09

32.50

diametrs virs 24 cm

36.53

37.79

35.05

Melnalksnis

diametrs 18-24 cm

19.77

22.87

25.80

diametrs virs 24 cm

23.41

29.83

31.36

Apse

diametrs 18-24 cm

21.02

25.71

25.57

diametrs virs 24 cm

24.62

27.11

28.98

Bērza finierkluči

A kategorija

35.56

37.15

40.32

B kategorija

27.27

32.24

39.29

Taras kluči (lapu koku)

 

21.09

24.85

26.14

 

Skuju koku zāģbaļķu iepirkuma cenas Ls/m3

 

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču iepirkuma cenas Ls/m3

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Maija Norenberga
Tālr. 67366744

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi