Preses relīze

Par mežsaimniecības izmaksām 2010.gadā [labots 13:50]

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2010.gadā kopējās meža atjaunošanas vidējās izmaksas bija no 228 Ls līdz 358 Ls uz ha, atkarībā no mežu zemes kvalitātes grupas. Meža atjaunošanas vidējās izmaksas uz hektāru ietekmē augsnes sagatavošanas, stādu un stādīšanas izmaksas. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas 2010.gadā vislielākās bija meža zemes 4.kvalitātes grupas* meža zemēs.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas Ls uz ha

Meža kopšanas izmaksas Latvijā vidēji bija no 119 Ls līdz 192 Ls uz ha. Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2010.gadā bija mežu zemes 2.kvalitātes grupas mežos*.

Mežizstrādes izmaksas ietver galveno cirti, kurā meža gabals  tiek izcirsts pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam. Kopējo mežizstrādes izmaksu lielumu galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, t.sk. pielietotās tehnikas izmaksas.

Pēc CSP apkopotajiem datiem 2010.gadā kopējās 1 kubikmetra vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē bija 11,71 Ls, bet starpcirtē – 12,37 Ls. Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā kopējās mežizstrādes vidējās izmaksas galvenajā cirtē palielinājušās par 32%.

Mežizstrādes izmaksas Ls uz m3

2010.gadā kopējās vidējās izmaksas starpcirtei salīdzinājumā ar 2008.un 2009.gadu, samazinājušās attiecīgi par 18% un 19%, saglabājoties 2007.gada līmenī.

 

Labots 07.06.2011. plkst. 13:50

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366745
Alda Jirgensone

*
1.meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2.meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3.meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4.meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

Datus par mežsaimniecības izmaksām iesniedz juridiskās personas, kas nodarbojas ar mežsaimniecību, un fiziskās personas - mežu īpašnieki.
Dati raksturo situāciju visā valstī.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi