Preses relīze

Par apaļo kokmateriālu iepirkuma vidējām cenām 2010.gada 2.pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes informācija par apaļo kokmateriālu iepirkuma cenām liecina, ka 2010.gada 2.pusgadā turpinājies pakāpenisks iepirkuma cenu kāpums gan skujkoku, gan lapu koku zāģbaļķu tirgos. Pieaugums noticis, būtiski pieaugot vietējo un ārvalstu pircēju aktivitātei.

2010.gada 2.pusgada apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas salīdzinājumā ar  2010.gada 1.pusgada  iepirkuma cenām augušas par 1-6 Ls/m3.
Priedes un egles apaļkoku iepirkuma cenas, salīdzinot ar iepriekšējo pusgadu, kāpušas vidēji par 4 Ls/m3 jeb par 11% priedei un 10% eglei.
Bērza zāģbaļķu iepirkuma cenai palielinājās vidēji par 1 Ls/ m3.
Melnalkšņa un apses apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas augušas attiecīgi par 17% un 14%.
Bērza finierkluču iepirkuma cenas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājušās par 2-5 Ls/m3 jeb 5-12%.
Taras kluču iepirkuma cenas kāpušas vidēji par 15%.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, Ls/m3

Sortiments

2009.gada 1. pusgads

2009.gada 2.pusgads

2010.gada 1. pusgads

2010.gada 2. pusgads

Priede

diametrs līdz 14 cm

18.87

21.71

27.10

28.58

diametrs 14-18 cm

25.93

28.79

33.59

39.92

diametrs 18-26 cm

27.53

29.61

36.36

42.51

diametrs virs 26 cm

29.08

34.06

41.21

45.21

Egle

diametrs līdz 14 cm

17.61

20.45

27.59

30.30

diametrs 14-18 cm

28.18

28.63

35.05

39.06

diametrs 18-26 cm

29.04

31.45

37.04

41.95

diametrs virs 26 cm

30.13

33.68

38.38

42.64

Bērzs

diametrs 18-24 cm

25.89

26.35

26.13

27.09

diametrs virs 24 cm

26.72

28.16

36.53

37.79

Melnalksnis

diametrs 18-24 cm

23.37

17.26

19.77

22.87

diametrs virs 24 cm

27.27

20.99

23.41

29.83

Apse

diametrs 18-24 cm

17.65

18.17

21.02

25.71

diametrs virs 24 cm

21.78

21.54

24.62

27.11

Bērza finierkluči

A kategorija

33.26

35.32

35.56

37.15

B kategorija

27.84

27.02

27.27

32.24

Taras kluči (lapu koku)

 

15.52

16.98

21.09

24.85

 

Skuju koku zāģbaļķu iepirkuma cenas Ls/m3

 

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču iepirkuma cenas Ls/m3

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Maija Norenberga
Tālr. 67366744

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi