Preses relīze

Par mežsaimniecības izmaksām Latvijā 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gadā meža atjaunošanas vidējās izmaksas atkarībā no to zemes kvalitātes grupas bija no 88 līdz 105 Ls uz ha. Savukārt meža kopšanas izmaksas Latvijā vidēji svārstījās no 49 līdz 62 Ls uz ha. 1

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas Ls uz ha

 


Vidējās viena kubikmetra koksnes izmaksas galvenajā cirtē bija 3,85 Ls, bet starpcirtē - 4,04 Ls 2. Galvenajā cirtē 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, kokmateriālu sagatavošanas vidējās izmaksas ir pieaugušas par 25%, kokmateriālu pievešanas no cirsmas līdz ceļam - par 24%, kokmateriālu transportēšanas uz iepirkšanas punktu - par 27%. Mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē ir palielinājušās saistībā ar vispārēju energoresursu cenu kāpumu un darbaspēka izmaksu pieaugumu.

Savukārt starpcirtē vidējās izmaksas aizvadītajā gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu kokmateriālu sagatavošanā palielinājušās par 3%, kokmateriālu pievešanā no cirsmas līdz meža malai - par 3% un kokmateriālu transportēšanā uz iepirkšanas punktu - par 10%.

Vidējās mežsaimniecības meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas Latvijā pārsvarā ietekmē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbība, kas apsaimnieko aptuveni pusi no visām Latvijas mežu platībām. Privāto mežu īpašnieku mežu atjaunošanas un kopšanas izmaksas bija līdz pat 35% mazākas nekā LVM. Savukārt mežizstrādes izmaksas privātajos mežos bija nedaudz lielākas, īpaši starpcirtes izstrādē (kokmateriālu sagatavošanā - par 30% un kokmateriālu pievešanā līdz ceļam - par 25%). Vienīgi kokmateriālu transportēšanas izmaksas līdz iepirkuma punktam galvenajā cirtē bija par 12% mazākas un starpcirtē - par 5 %.

Mežizstrādes izmaksas Ls uz m3


1 Meža atjaunošanas vidējās izmaksas uz hektāru ietekmē augsnes sagatavošanas, stādu un stādīšanas izmaksas. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas vislielākās ir zemākas kvalitātes meža zemēs.

Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas ir mežu zemes 1. kvalitātes grupas mežos (grīnis, purvājs).

2 Mežizstrādes izmaksas ietver galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam.

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366745
Alda Jirgensone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi