Preses relīze

Par apaļo kokmateriālu vidējām iepirkuma cenām 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes informācija par nozīmīgas Latvijas eksportpreces – apaļo kokmateriālu iepirkuma cenām liecina, ka 2008.gadā turpinājusies lejupslīde. Pavisam Latvijas eksports 2008. gadā bija 4392029 tūkst.Ls, no tā apaļkoku izvedums veidoja 124313 tūkst.Ls jeb 2.83%.

Salīdzinot 2008. gada un 2007. gada apaļo kokmateriālu iepirkuma cenas, priedes zāģbaļķu iepirkuma cenas vidēji samazinājušās par 8-16%, egles zāģbaļķu – par 19-29%, lapu koku zāģbaļķu – vidēji par 15%. Bērza finierkluču iepirkuma cenu kritums veidoja 11%, sērkociņkluču – 6% un taras kluču –16%. Kategorijā melnalkšņa finierkluči vienīgajā bijis vērojams iepirkuma cenu kāpums pat par 17-40%.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, Ls/m3

Sortiments

2007. gads

2008. gads

Priede

diametrs līdz 14 cm

35.02

32.17

diametrs 14-18 cm

51.39

44.82

diametrs 18-26 cm

54.50

45.58

diametrs virs 26 cm

59.10

50.35

Egle

diametrs līdz 14 cm

44.50

31.34

diametrs 14-18 cm

52.99

42.72

diametrs 18-26 cm

54.88

43.63

diametrs virs 26 cm

56.30

44.57

Bērzs

diametrs 18-24 cm

42.63

38.62

diametrs virs 24 cm

47.07

45.04

Melnalksnis

diametrs 18-24 cm

28.92

19.11

diametrs virs 24 cm

32.90

29.54

Apse

diametrs 18-24 cm

30.16

27.08

diametrs virs 24 cm

35.53

33.06

Bērza finierkluči

A kategorijas

68.00

60.04

B kategorijas

50.65

50.24

Melnalkšņa finierkluči

A kategorijas

23.33

34.43

B kategorijas

22.21

29.23

Sērkociņkluči

 

33.43

31.40

Taras kluči (lapu koku)

 

28.00

23.59

Zāģbaļķu iepirkuma cenas Ls/m3

 

Finierkluču, sērkociņkluču un taras kluču iepirkuma cenas Ls/m3

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366863
Līga Meļko

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi