Preses relīze

Par mežsaimniecības izmaksām 2009. gadā

Pēc CSP apkopotajiem datiem 2009.gadā kopējās meža atjaunošanas vidējās izmaksas bija no 193 līdz 265 Ls uz ha, atkarībā no mežu zemes kvalitātes grupas. Meža atjaunošanas vidējās izmaksas uz hektāru ietekmē augsnes sagatavošanas, stādu un stādīšanas izmaksas. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas 2009.gadā vislielākās bija meža zemes 1.kvalitātes grupas * meža zemēs.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas Ls uz ha 
 

Meža kopšanas izmaksas Latvijā vidēji sastādīja no 65 līdz 110 Ls uz ha. Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2009.gadā bija mežu zemes 4.kvalitātes grupas mežos*.

Mežizstrādes izmaksas ietver galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam. Kopējo mežizstrādes izmaksu lielumu galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, t.sk. pielietotās tehnikas izmaksas. Pēc CSP apkopotajiem datiem 2009.gadā kopējās 1 kubikmetra vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē bija 8,88 Ls, bet starpcirtē – 15,19 Ls. Salīdzinot ar 2006., 2007.un 2008.gadu, 2009.gadā kopējās mežizstrādes vidējās izmaksas galvenajā cirtē samazinājušās attiecīgi par 4%, 23% un 30%.

 Mežizstrādes izmaksas Ls uz m3
 

2009.gadā kopējās vidējās izmaksas starpcirtei salīdzinājumā ar 2006.un 2007.gadu, bija palielinājušās attiecīgi par 32%, 25%, bet salīdzinājumā ar 2008.gadu, saglabājušās tādā pašā līmenī.

*1.meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3.meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4..meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Alda Jirgensone
Tālr. 67366745

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi