Publikācija

Mežsaimniecība 2018. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par Latvijas meža zemju platībām, meža sadalījumu pēc īpašuma formas, mežaudžu vecuma struktūru, mežaudžu platību sadalījumu pēc koku veida, mežainuma Latvijā un statistiskajos reģionos, kopējo mežaudžu krāju, bojātajām un augtspēju zaudējušām mežaudzēm, ieaudzētām meža platībām, dabas aizsardzības mežu platībām, izcirstajām platībām un krājām pa ciršu veidiem, likumpārkāpumiem meža apsaimniekošanas jomā, meža atjaunošanu, meža atjaunošanas un kopšanas izmaksām, mežizstrādes vidējām izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, medījamiem dzīvniekiem

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
8
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2019/15
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas