Preses relīze

2019. gada 2. pusgadā ievērojams apaļkoku iepirkumu cenu samazinājums

2019. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2019. gada 1. pusgadu, vidējā iepirkumu cena samazinājās gan skujkoku, gan lapkoku apaļkokiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Lielākais cenu kritums bija melnalkšņa zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā, mazākais – apses zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā.

2019. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 1. pusgadu, no skujkoku zāģbaļķiem lielākais cenu kritums bija priedes un egles apaļkokiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 19 % jeb 11 eiro/m3), priedes apaļkokiem 14–18 cm diametrā (vidēji par 18 % jeb 13 eiro/m3)*. Mazāks cenu samazinājums bija priedes zāģbaļķiem 18–26 cm diametrā, egles zāģbaļķiem virs 26 cm diametrā (vidēji par 14 % jeb 11-12 eiro/m3), priedes apaļkokiem virs 26 cm diametrā (par 13 % jeb 10 eiro/m3). Vismazāk cenas samazinājās egles zāģbaļķiem 14–18 cm un 18–26 cm diametrā – vidēji par 9 eiro/m3.

Pēc 2019. gada 1. pusgada, kad Eiropas kokmateriālu tirgū bija netipiski augstas cenas un, neskatoties uz to, ka siltās un mitrās ziemas ietekmē bija daudz grūtāka un dārgāka mežizstrāde, 2019. gada 2. pusgadā ir notikusi apaļkoku iepirkumu cenu lejupslīde. Cenu kritums skaidrojams ar to, ka produkcijas piegādātāji bija spiesti konkurēt ar kaitēkļu bojātas koksnes pieplūdi un lētākām izejvielām Zviedrijā, Vācijā un Čehijā, kas radīja arī pārprodukciju vairāku preču segmentos. **

Skujkoku zāģbaļķu vidējās iepirkumu cenas
(eiro/mbez PVN)

 

2017. g.

2018. g.

2019. g.

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

Priedes zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d līdz 14 cm

37,8

46,4

51,9

56,9

60,0

48,6

d 14–18 cm

59,9

63,7

72,1

72,0

74,6

61,4

d 18–26 cm

61,3

65,3

72,6

74,8

73,3

62,8

d virs 26 cm

63,8

68,6

76,0

78,6

77,7

67,9

Egles zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d līdz 14 cm

45,3

47,4

54,1

56,8

59,0

47,8

d 14–18 cm

66,4

66,5

72,8

74,7

74,8

65,5

d 18–26 cm

66,7

70,1

74,7

76,5

78,8

69,9

d virs 26 cm

67,7

72,0

77,3

81,3

80,7

69,2

2019. gada 2. pusgadā, salīdzinājumā ar 1. pusgadu, no lapu koku apaļkokiem vislielākais cenu kritums bija melnalkšņa zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā – par 30 % jeb 11 eiro/m3. Mazāks cenu samazinājums bija B kategorijas bērza finierklučiem (vidēji par 12 % jeb 9 eiro/m3), melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (vidēji par 10 % jeb vidēji 5 eiro/m3) un taras klučiem (vidēji par 10 % jeb vidēji 4 eiro/m3), A kategorijas finierklučiem (par 6 % jeb vidēji 6 eiro/m3 ), apses zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (par 4 % jeb 2 eiro/m3) un apses zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā – par 3 % jeb 1 eiro/m3. Iepirkumu cenas nedaudz ir palielinājušās bērza zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā (vidēji par 1 % jeb 0,4 eiro/m3), bet bērza zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā – par 3 % jeb 2 eiro/m3.

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču vidējās iepirkumu cenas
(eiro/m3 bez PVN)

 

2017. g.

2018. g

2019. g

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

Bērza zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

45,3

47,5

61,4

62,5

51,2

51,6

d virs 24 cm

66,9

66,2

83,1

78,0

65,7

67,4

Melnalkšņa zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

33,6

33,2

41,3

39,2

37,5

26,1

d virs 24 cm

41,5

46,1

51,4

46,1

49,3

44,5

Apses zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

32,9

36,2

38,9

43,9

43,3

42,0

d virs 24 cm

43,8

45,4

52,1

50,8

53,8

51,5

Bērza finierkluči

 

 

 

 

 

 

A kategorija

99,5

115,0

110,2

105,6

102,4

96,3

B kategorija

61,2

59,1

70,9

68,6

75,8

66,6

Taras kluči

33,8

36,0

42,7

44,6

42,6

38,4

Kopš 2009. gada 1. pusgada no skujkokiem visvairāk cenas pieauga egles zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 91 % jeb 23 eiro/m3) un priedes zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (par 81 % jeb 22 eiro/m3). Pārējiem priedes zāģbaļķiem iepirkumu cenas palielinājušās robežās no 60 % līdz 66 %, savukārt egles zāģbaļķiem iepirkumu cenas – no 61 % līdz 69 %. No skujkoku apaļkokiem cenas vismazāk palielinājās priedes zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 60 % jeb 24 eiro/m3).

Šajā periodā lapu koku iepirkumu cenas visvairāk palielinājās A kategorijas finierklučiem – par 103 % jeb 49 eiro/m3, savukārt B kategorijas finierklučiem – par 68 % jeb 27 eiro/m3. Iepirkumu cenas pieauga arī bērza apaļkokiem diametrā virs 24 cm par 77 % jeb vidēji 29 eiro/m3 un lapu koku taras klučiem par vidēji 74 % jeb 16 eiro/m3. Apses zāģbaļķiem iepirkumu cenas ir palielinājušās robežās no 66 % līdz 67 %. Vismazākais cenu pieaugums bija melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (vidēji par 15 % jeb 6 eiro/m3). Vidējās iepirkumu cenas samazinājās tikai melnalkšņa zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā – par 22 % jeb vidēji 7 eiro/m3.

 

*Visas kokmateriālu cenas norādītas bez PVN.

**Pēc SIA “Meža un koksnes produktu un pētniecības institūts” informācijas.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Ilva Graudiņa

E-pasts: Ilva.Graudina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366744

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi