Preses relīze

Apaļkoku iepirkuma cenas nedaudz pieaug

2017. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2017. gada 1. pusgadu, apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas Latvijā pieauga, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. No skuju kokiem vidējās iepirkuma cenas visvairāk palielinājās priedes apaļkokiem ar diametru līdz 14 cm, bet no lapu kokiem – A kategorijas bērza finierklučiem.

2017. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2017. gada 1. pusgadu, no skujkoku zāģbaļķiem visvairāk cenas palielinājās priedes apaļkokiem ar diametru līdz 14 cm (vidēji par 23 % jeb 9 eiro/m3) un priedes zāģbaļķiem ar diametru vairāk nekā 26 cm (vidēji par 8 % jeb 5 eiro/m3)*. Mazāks cenu pieaugums bija egles apaļkokiem ar diametru virs 26 cm (vidēji par 6 % jeb 4 eiro/m3), egles apaļkokiem ar diametru līdz 14 cm (par 5 % jeb vidēji 2 eiro/m3) un egles zāģbaļķiem ar diametru 18–26 cm (par 5 % jeb 3 eiro/m3). Vidējā iepirkuma cena bija nemainīga egles zāģbaļķiem ar diametru 14–18 cm – 67 eiro/m3.

Skuju koku zāģbaļķu vidējās iepirkuma cenas
(eiro/m3 bez PVN)

 

2015. g. 1. pusgads

2015. g. 2. pusgads

2016. g. 1. pusgads

2016. g. 2. pusgads

2017. g. 1. pusgads

2017. g. 2. pusgads

Priedes zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d līdz 14 cm

48,3

46,1

46,1

43,1

37,8

46,4

d 14–18 cm

67,8

63,9

60,3

56,9

59,9

63,7

d 18–26 cm

66,1

64,6

62,8

61,5

61,3

65,3

d virs 26 cm

71,9

69,2

64,7

64,5

63,8

68,6

Egles zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d līdz 14 cm

51,7

46,5

56,4

56,2

45,3

47,4

d 14–18 cm

67,3

65,9

59,3

61,5

66,4

66,5

d 18–26 cm

70,9

66,4

66,9

66,5

66,7

70,1

d virs 26 cm

68,9

67,2

67,5

67,4

67,7

72,0

No lapu kokiem 2017. gada 2. pusgadā, salīdzinājumā ar 2017. gada 1. pusgadu, zāģbaļķu iepirkuma cenas melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm pieauga par 11 % jeb 5 eiro/m3, bet apses zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm – par 10 % jeb 3 eiro/m3. Mazāk vidējās iepirkuma cenas palielinājās bērza zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm (par 5 % jeb 2 eiro/m3) un apses zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm (par 4 % jeb 2 eiro/m3). Vidējās iepirkuma cenas nedaudz samazinājās bērza zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm (par 1 % jeb 1 eiro/m3) un melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm (par 0,4 eiro/m3 jeb 1 %).

2017. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2017. gada 1. pusgadu, no lapu kokiem vidējā iepirkuma cenas visvairāk palielinājās A  kategorijas bērza finierklučiem – par 16 % jeb 15 eiro/m3, bet visvairāk samazinājās B kategorijas bērza finierklučiem – par 3 % jeb vidēji 2 eiro/m3. Lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar 2017. gada 1. pusgadu, palielinājusies par 7 % jeb 2 eiro/m3.

Apaļkoku iepirkuma cenu kāpums visos sortimenta veidos, iespējams, saistīts ar 2017. gada lietaino vasaru un rudeni, kad laika apstākļu dēļ bija apgrūtināta mežizstrāde un apaļkoku izvešana no meža. Šādos apstākļos mežizstrādes uzņēmumiem bija grūtības izpildīt līgumsaistības par apaļkoku piegādi. Pārstrādātāju lielais pieprasījums pēc izejmateriāliem vietējā un globālajā kokmateriālu tirgū veicināja apaļkoku iepirkuma cenas pieaugumu Latvijā.

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču vidējās iepirkuma cenas
(eiro/m3 bez PVN)

 

2015. g. 1. pusgads

2015. g. 2. pusgads

2016. g. 1. pusgads

2016. g. 2. pusgads

2017. g. 1. pusgads

2017. g. 2. pusgads

Bērza

zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

49,4

49,3

46,5

43,1

45,3

47,5

d virs 24 cm

62,5

62,9

62,2

67,5

66,9

66,2

Melnalkšņa zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

37,0

37,8

33,5

33,7

33,6

33,2

d virs 24 cm

44,3

42,3

35,5

38,5

41,5

46,1

Apses

zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

d 18–24 cm

34,4

36,0

36,0

34,6

32,9

36,2

d virs 24 cm

43,9

42,8

42,5

42,1

43,8

45,4

Bērza finierkluči

 

 

 

 

 

 

A kategorija

88,7

89,2

101,0

93,5

99,5

115,0

B kategorija

64,4

60,5

58,4

60,3

61,2

59,1

Taras kluči

35,9

31,4

31,5

33,3

33,8

36,0

 

2017. gada 2. pusgadā, salīdzinājumā ar 2009. gada 1. pusgadu, kad globālās finanšu krīzes ietekmē iepirkuma cenas sasniedza zemāko līmeni, no skujkokiem visvairāk cenas palielinājās egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm – par 89 % jeb vidēji 22 eiro/m3, bet pārējiem egles zāģbaļķiem – robežās no 66 % līdz 70 %. Priedes zāģbaļķiem iepirkuma cenas ir palielinājušās robežās no 66 % līdz 73 %.

Pēdējo astoņu gadu laikā no lapu kokiem vidējās iepirkuma cenas bērza apaļkokiem ar diametru virs 24 cm pieauga par 74 % jeb vidēji 28 eiro/m3. Visvairāk iepirkuma cenas palielinājušās A kategorijas finierklučiem – par 143 % jeb vidēji 68 eiro/m3, bet B kategorijas finierklučiem – par 49 % jeb vidēji 19 eiro/m3.

Lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena 2017. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu, palielinājusies par 63 % jeb 14 eiro/m3. Apses zāģbaļķiem iepirkuma cenas ir palielinājušās robežās no 44 % līdz 46 %. No lapu kokiem vismazākais cenu pieaugums bija melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm – par 19 % jeb vidēji 7 eiro/m3, bet melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm cenas saglabājušās nemainīgas – vidēji 33 eiro/m3.

*Visas kokmateriālu cenas norādītas bez PVN

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ilva Graudiņa
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Ilva.Graudina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366744

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi