Statistikas tabula

Visu veidu saimniecību grupējums pēc cūku un sivēnmāšu skaita gada beigās

LLG250
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.04.2020