Statistikas tabula

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un slaucamo govju skaita gada beigās

LLG240
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.04.2020