Statistikas tabula

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un slaucamo govju skaita gada beigās

Tabulas kods datubāzē
LLG240
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti