Statistikas tabula

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

LLG220
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 26.02.2021