Statistikas tabula

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

Tabulas kods datubāzē
LLG220
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.04.2019 Revīzija
Par 2019. gadu 28.02.2020
Par 2019. gadu 30.04.2020