Statistikas tabula

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

LLG220
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.02.2020
Par 2019. gadu 30.04.2020