Statistikas tabula

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

Tabulas kods datubāzē
LLG220
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti