Statistikas tabula

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

Tabulas kods datubāzē
LLG220
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.04.2019 Revīzija