Statistikas tabula

Lopkopības intensitāte

LLG190
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.04.2020