Statistikas tabula

Piena produktu ražošana

Tabulas kods datubāzē
LLG112
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 28.09.2018