Statistikas tabula

Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

LLG111
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.04.2020