Statistikas tabula

Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

Tabulas kods datubāzē
LLG111
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.04.2019