Statistikas tabula

Gaļas ražošana un iegūtā gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu)

LLG110
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.04.2020