Statistikas tabula

Gaļas ražošana un iegūtā gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu)

LLG110
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.04.2019
Par 2019. gadu 30.04.2020