Statistikas tabula

Gaļas ražošana un iegūtā gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
LLG110
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.04.2019