Statistikas tabula

Lopkopības produktu ražošana reģionos

LLG100
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.03.2020
Par 2019. gadu 30.04.2020