Statistikas tabula

Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju

Tabulas kods datubāzē
LLG090
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019
Par 2018. gadu 30.04.2019 Revīzija