Statistikas tabula

Galveno lopkopības produktu ražošana

LLG080
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 31.03.2021