Statistikas tabula

Galveno lopkopības produktu ražošana

Tabulas kods datubāzē
LLG080
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019
Par 2018. gadu 30.04.2019 Revīzija