Statistikas tabula

Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

LL540m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūniju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada jūliju 31.08.2020
Par 2020. gada augustu 30.09.2020
Par 2020. gada septembri 30.10.2020
Par 2020. gada oktobri 30.11.2020
Par 2020. gada novembri 30.12.2020
Par 2020. gada decembri 03.02.2021
Par 2021. gada janvāri 02.03.2021
Par 2021. gada februāri 31.03.2021