Statistikas tabula

Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

LL530m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti