Statistikas tabula

Lopkopības produkcijas ražošana

LL500c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 29.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 28.02.2020
Par 2019. gadu 30.04.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 31.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.11.2020