Statistikas tabula

Visu veidu saimniecību grupējums pēc cūku un sivēnmāšu skaita gada beigās

Tabulas kods datubāzē
LLG250
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lauku saimniecība

Tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Saimniecība var ražot arī nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.