Statistikas tabula

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un slaucamo govju skaita gada beigās

Tabulas kods datubāzē
LLG240
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lauku saimniecība

Tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Saimniecība var ražot arī nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, mājputni, bišu saimes, truši) skaits visās lauku saimniecībās attiecīgajā datumā.