Statistikas tabula

Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

Tabulas kods datubāzē
LLG111
Dati atjaunoti
Iepirktā piena apjoms

Kopējais iepirktais svaigpiena (termiski neapstrādāts piens) daudzums, kuru piena pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumi iepērk atzītiem un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzraudzībā esošiem no piena ražotājiem Latvijā.

Vidējais olbaltuma saturs pienā
Produkta masas procentuālais sastāvs, kas iegūts kā vidējais aritmētiskais valstī.
Vidējais tauku saturs pienā
Produkta masas procentuālais sastāvs, kas iegūts kā vidējais aritmētiskais valstī.