Preses relīze

Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2010.gada beigās lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir pieaudzis: liellopu - par 1.3 tūkst. jeb 0.3%, cūku - par 13.2 tūkst. jeb 3.5%, aitu – par 6.1 tūkst. jeb 8.7% un kazu – par 0.3 tūkst. jeb 1.8%. Liellopu skaita palielināšanos ietekmēja jaunlopu un govju skaita pieaugums, īpaši zīdītājgovju - par 3.2 tūkst. jeb 20.8%, lai gan slaucamo govju skaits samazinājies par 1.4 tūkst. jeb 0.9%.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās1 (tūkstošos)

 

 

2009.g.

2010.g.2

2010.g. % pret 2009.g.

Liellopi

378.2

379.5

100.3

tai skaitā

 

 

 

 

slaucamās govis

165.5

164.1

99.1

Cūkas

376.5

389.7

103.5

Aitas

70.7

76.8

108.7

Kazas

13.2

13.5

101.8

Zirgi

12.6

12.0

95.4

 
2010.gadā saražoja 79.9 tūkst. t gaļas jeb par 4% mazāk nekā 2009.gadā, ko ietekmēja liellopu un cūkgaļas ražošanas kritums - attiecīgi par 10.0% un 4.3%. Liellopu un cūkgaļas īpatsvars kopējā gaļas apjomā veido 70%. Savukārt pieauga putnu un aitu gaļas ražošana - attiecīgi par 1.4% un 0.5%.

Saražotās gaļas apjoma samazināšanos ietekmēja dzīvu cūku eksporta pieaugums. 2010. gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, eksportēto cūku skaits palielinājās par 59%. Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) samazinājās no 1054.98 Ls par tonnu 2009.gadā līdz 1032.85 Ls 2010.gadā jeb par 2.1%. Ievērojams cenas kritums bijis cūkgaļai – par 6.6%, bet pieaugums liellopu gaļai un aitu gaļai – attiecīgi par 2.1% un 2.3%.

Gaļas ražošana, pārdošana pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem un vidējā iepirkuma cena

Aizvadītajā gadā vidējais izslaukums no govs sasniedza 4998 kg, kas ir par 106 kg jeb 2.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iegūts par 157 t jeb 5% vairāk kazu piena.

2010.gadā palielinājies piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotā piena apjoms. Ir iepirktas 625.2 tūkst. t piena jeb par 5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Līdz 75.2% pieaudzis pārdotā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā (2009.gadā – 72%), ko galvenokārt ietekmēja piena iepirkuma cenas pieaugums.

Piena vidējā iepirkuma cena palielinājās no 129.23 Ls par tonnu 2009.gadā līdz 177.82 Ls 2010.gadā jeb par 37.6%, sasniedzot augstāko iepirkuma cenu decembrī - 196.23 Ls par tonnu. Piena cenu kāpumu lielā mērā ietekmēja situācija pasaules tirgū – pieauga graudu un degvielas cenas, kas sadārdzināja arī piena ražošanas izmaksas.

Piena ražošana, pārdošana pārstrādes un savākšanas uzņēmumiem un vidējā iepirkuma cena

2010.gadā tika saražoti 714.9 miljoni olu, kas ir 4.9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidēji no vienas dējējvistas ieguva 274 olas jeb 0.7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Olu vidējā realizācijas cena samazinājās no 4.75 Ls par 100 olām 2009.gadā līdz 4.28 Ls 2010.gadā jeb par 9.9%.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2009.g.

2010.g.2

2010.g. % pret 2009.g.

Gaļa (kautsvarā), tūkst. t

83.2

79.9

96.0

tai skaitā:

 

 

 

 

liellopu

20.5

18.4

90.0

 

cūku

38.8

37.2

95.7

 

putnu

22.8

23.5

101.4

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

831.5

834.5

100.4

Olas, milj. gab.

681.4

714.9

104.9


Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366977
Lolita Lazda-Lazdiņa

1 datu avots liellopu, aitu, kazu un zirgu skaitam ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu
centra informācija
2 provizoriskie dati

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi