Preses relīze

Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2006.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gadā lopkopībā vērojams ražošanas apjomu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

2006.gadā saražotas 815.1 tūkst.t piena jeb par 0.6% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pērn turpinājusies ganāmpulku pārstrukturizācija, tās rezultātā slaucamo govju skaits samazinājies par 2.8 tūkst. jeb par 1.5%, salīdzinot ar 2005.gadu. Vidējais izslaukums no govs 2006.gadā sasniedza 4492 kg, kas ir par 2.9% vairāk nekā 2005.gadā. Ar katru gadu pieaug arī piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotā piena daudzums. 2006.gadā iepirktas 592.3 tūkst.t piena jeb par 18.0% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārdotā piena īpatsvars 2006.gadā bija 72.9% no kopējā saražotā piena apjoma. Vidējā piena iepirkuma cena ir pieaugusi no 155.20 Ls par tonnu 2005.gadā līdz 162.77 Ls par tonnu 2006.gadā jeb par 4.9 %.

2006.gadā saražotas 79.7 tūkst. t gaļas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, saražotās gaļas apjoms palielinājies par 4%. Straujākais pieaugums 2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, sasniegts putnu gaļas ražošanā – par 19.8%, arī tās īpatsvars kopējā saražotās gaļas apjomā palielinājies un sasniedzis 25.8 %. Liellopu gaļas ražošana pieaugusi par 1.2%. Savukārt liellopu gaļas īpatsvars kopējā saražotajā gaļas produkcijā samazinājies no 26.6% 2005.gadā līdz 25.9% 2006.gadā. Pērn cūkgaļas ražošana sarukusi par 1.7%. Tās īpatsvars samazinājies līdz 47.4% no kopējā saražotā gaļas apjoma jeb par 2.7 procentpunktiem, salīdzinot ar 2005.gadu.

2006.gadā saražoti 552.7 miljoni olu, kas ir par 1.3 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaita izmaiņas 2006.gada beigās, salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, ir nelielas: par 2.1 % samazinājies liellopu skaits, cūku skaits sarucis par 2.6 %, aitu skaits - par 0.7%, kazu skaits - par 4.0 %. Liellopu ganāmpulkā 2006.gadā palielinājies vaislai paredzēto dzīvnieku skaits, bet cūku ganāmpulkā tas palicis 2005.gada līmenī. Putnu skaits 2006.gadā palielinājies par 9.7 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

 

Lopkopības produkcijas ražošana visu veidu saimniecībās

 

 

 

2005

2006*)

2006.g. % pret 2005.g.

       

Gaļa (kautmasā), tūkst. t,
tai skaitā:

76.7

79.7

104.0

      liellopu

20.4

20.7

101.2

      cūku

38.4

37.8

98.3

      putnu

17.2

20.6

119.8

Piens (ieskaitot kazu pienu), tūkst. t

810.3

815.1

100.6

Olas, milj.

545.7

552.7

101.3

 

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits visu veidu saimniecībās, gada beigās
(tūkstošos)

 

 

2005.g.

2006.g.*)

2006.g. % pret 2005.g.

Liellopi

385.2

377.0

97.9

tai skaitā slaucamās govis

185.2

182.4

98.5

Cūkas

427.9

416.8

97.4

Aitas

41.6

41.3

99.3

Kazas

14.9

14.3

96.0

Putni

4092.3

4488.1

109.7

Zirgi

13.9

13.6

97.8

*) provizoriskie dati

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.7366982
Lolita Lazda-Lazdiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi