Preses relīze

Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati par 2007. gadu liecina, ka lopkopībā vērojams ražošanas apjomu pieaugums.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaita izmaiņas 2007. gada beigās ir salīdzinoši nelielas: par 5.7 % palielinājies liellopu skaits, aitu - gandrīz par trešdaļu, bet cūku un kazu skaits ir samazinājies attiecīgi par 0.6 % un 9.1 %.

2007. gadā saražotas 84.4 tūkst. t. gaļas jeb par 5.9% vairāk, salīdzinot ar 2006. gadu. Straujākais pieaugums bijis liellopu gaļas ražošanā – par 10.1 % un cūkgaļas ražošanā - par 6.9 %. Putnu gaļas ražošana palikusi iepriekšējā gada līmenī.

Vidējā gaļas iepirkuma cena dzīvmasā ir samazinājusies no 627.13 Ls par tonnu 2006. gadā līdz 607.67 Ls par tonnu 2007. gadā jeb par 3.1%. Cenu samazinājums vērojams gan liellopu gaļai – par 2.8%, gan cūkgaļai – par 1.6%, bet aitu gaļai vidējā iepirkuma cena ir palielinājusies par 1.69 Ls par tonnu jeb 1.2%.

 

Gaļas ražošana, pārdošana pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem
un vidējā iepirkuma cena

2007. gadā turpinājusies ganāmpulku pārstrukturizācija, kuras rezultātā slaucamo govju skaits gada beigās samazinājies par 2.0 tūkst. jeb 1.1 %, salīdzinot ar 2006. gadu. 2007. gadā saražotas 841.4 tūkst.t. piena jeb par 3.2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, vidējais izslaukums no govs sasniedza 4636 kg, tas ir par 144 kg jeb 3.2% vairāk nekā 2006. gadā. Ar katru gadu pieaug arī piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotā piena daudzums. 2007. gadā iepirktas 630.6 tūkst.t piena jeb par 6.5 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārdotā piena īpatsvars 2007. gadā bija 75.2 % no kopējā saražotā piena apjoma (2006. gadā – 72,9 %), līdz ar to samazinās saimniecībās uz vietas patērētā piena daudzums, tas ir, lopbarībai un pašpatēriņam.

Vidējā piena iepirkuma cena ir pieaugusi no 162.77 Ls par tonnu 2006. gadā līdz 183.29 Ls par tonnu 2007. gadā jeb par 12.6 %.

 

 

 

 

Piena ražošana, pārdošana pārstrādes un savākšanas uzņēmumiem
un vidējā iepirkuma cena

 

 

Putnu skaits 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 6.0 %. Pagājušā gadā saražoti 630.4 miljoni olu, kas ir par 14.1 % vairāk nekā gadu iepriekš. Vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas bija 267 gab. jeb par 2.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Arī vidējā olu realizācijas cena ir pieaugusi no 3.82 Ls par 100 gab. 2006. gadā līdz 4.42 Ls 2007.gadā jeb par 15.7%.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, gada beigās
(tūkstošos)

 

2006.g.

2007.g.*)

2007.g. % pret 2006.g.

Liellopi

377.1

398.7

105.7

   tai skaitā slaucamās govis

182.4

180.4

98.9

Cūkas

416.8

414.4

99.4

Aitas

41.3

53.9

130.5

Kazas

14.3

13.0

90.9

Putni

4488.1

4756.8

106.0

Zirgi

13.6

13.0

95.6


Lopkopības produkcijas ražošana

 

2006

2007*)

2007.g. % pret 2006.g.

Gaļa (kautmasā), tūkst. t,
   tai skaitā

79.7

84.4

105.9

liellopu

20.7

22.8

110.1

cūku

37.8

40.4

106.9

putnu

20.6

20.6

100.0

Piens (ieskaitot kazu pienu), tūkst. t

815.1

841.4

103.2

Olas, milj. gab.

552.7

630.4

114.1

*) provizoriskie dati

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366982
Lolita Lazda-Lazdiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi