Preses relīze

Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka lauksaimniecības dzīvnieku skaits 2008.gada beigās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija samazinājies. Liellopi - par 18.5 tūkst. jeb 4.6%, cūkas - par 30.7 tūkst. jeb 7.4%, kazu un mājputnu skaits- attiecīgi par 0.1 tūkst. jeb 0.8% un 136.3 tūkst. jeb 2.9%. Savukārt aitu skaits palielinājies par 13.2 tūkst. jeb 24.5%.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, gada beigās (tūkstošos)

 

 

2007 . g.

2008. g.*)

2008. g. % pret 2007. g.

Liellopi

398.7

380.2 **)

95.4

  tai skaitā slaucamās govis

180.4

170.4 **)

94.5

Cūkas

414.4

383.7

92.6

Aitas

53.9

67.1 **)

124.5

Kazas

13.0

12.9 **)

99.2

Mājputni

4756.8

4620.5

97.1

Zirgi

13.0

13.1 **)

100.8

2008. gadā bija saražotas 86.1 tūkst. t gaļas (kautmasā), kas ir par 2.0% vairāk nekā 2007. gadā. Cūkgaļas un putnu gaļas ražošanā vērojams pieaugums attiecīgi par 0.7% un 12.1%. Savukārt liellopu gaļas ražošanas apjomi bija samazinājušies par 5.8%.

Vidējā gaļas iepirkuma cena kautmasā palielinājās no 940.52 Ls par tonnu 2007. gadā līdz 1149.04 Ls par tonnu 2008. gadā jeb par 22.2%. Ievērojams cenu palielinājums bija gan liellopu gaļai – par 22.4%, gan cūkgaļai – par 22.4%, bet aitu gaļai cenas pieaugums salīdzinoši mazāks - par 9.7%.

 

Gaļas ražošana, pārdošana pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem un vidējā iepirkuma cena

2008. gada beigās slaucamo govju skaits bija ievērojami samazinājies - par 10.0 tūkst. jeb 5.5% salīdzinot ar 2007. gada beigām. Aizvadītajā gadā tika saražotas 832.1 tūkst.t piena jeb par 0.7% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vidējais izslaukums no govs sasniedza 4822 kg, kas ir par 186 kg jeb 4.0% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ar katru gadu pieaug arī piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotā piena daudzums. 2008. gadā iepirktas 633.8 tūkst.t piena jeb par 0.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārdotā piena īpatsvars 2008. gadā bija 76.2% no kopējā saražotā piena apjoma. Vidējā piena iepirkuma cena ir pieaugusi no 183.29 Ls par tonnu 2007. gadā līdz 191.72 Ls par tonnu 2008. gadā jeb par 4.6%. Salīdzinot piena iepirkuma cenas izmaiņas gada laikā, 2008. gada pirmajos trīs ceturkšņos ir vērojams piena iepirkuma cenas pieaugums, bet 4. ceturksnī bijis straujš kritums – par 21.9%, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo periodu.

 

Piena ražošana, pārdošana pārstrādes un savākšanas uzņēmumiem un vidējā iepirkuma cena

Mājputnu skaita samazinājums 2008. gadā ietekmēja olu ražošanu. Tika saražoti 601.7 miljoni olu, kas ir par 4.6% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas bija 270 gab. jeb par 1.1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Arī vidējā olu realizācijas cena ir pieaugusi no 4.41 Ls par 100 gab. 2007.gadā līdz 5.17 Ls 2008. gadā jeb par 17.2%.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

 

2007. g.

2008. g.*)

2008. g. % pret 2007. g.

Gaļa (kautmasā), tūkst. t,
  tai skaitā

84.4

86.1

102.0

  liellopu

22.8

21.4

94.2

  cūku

40.4

40.7

100.7

  putnu

20.6

23.1

112.3

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

841.4

833.2

99.0

Olas, milj. gab.

630.4

601.7

95.4

 

*) provizoriskie dati

**) LDC Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 7366982
Lolita Lazda-Lazdiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi