Infografika

Putnkopība Latvijā #Statistikai100

1928. gadā rakstījām: “Putnkopības pacelšanai zemkopības ministrija piegriež diezgan lielu vērību, izsniedzot pabalstus vaislas putnu audzētavu ierīkošanai, sarīkojot putnkopības propagandas nolūkā dažādus priekšlasījumus un kursus un sarīkojot putnkopības izstādes. […] Sugas putnu pie mums vēl ir samērā maz. Maza vērība tiek piegriezta arī putnu, respektīvi vistu dējības pacelšanai. Olu raža pie mums ir vēl samērā zema.”

Taču jau desmit gadus vēlāk, 1938. gadā rakstījām: “Mājputnu skaits Latvijas valsts pastāvēšanas laikā ļoti strauji pieaudzis. 14 pēdējo gadu laikā tas gandrīz trīskāršojies. Līdz ar to, protams, ievērojami pieaudzis iegūto olu daudzums un pamazām olas kļūst arī par svarīgu eksporta preci.”

Mūsdienās, salīdzinot ar 20. gadu beigām, mājputnu skaits ir palielinājies, ko būtiski ir ietekmējusi broileru jeb gaļas vistu audzēšanas attīstība. Arī mājputnu sugu daudzveidība ir lielāka – šobrīd saimniecībās audzē arī paipalas, pērļu vistas un strausus. Vistu skaits ir palielinājies par 1 milj., un to dējība ir trīskāršojusies – 1927. gadā viena vista gadā izdējusi 102 olas, 1936. gadā –108 olas, taču 2018. gadā* to ražība ir vidēji 299 olas.

1927. gadā, kad putnkopība vēl nebija attīstīta, olu eksports veidoja vien 0,01 % no lauksaimniecības ražojumu eksporta (24 tonnas olu), taču 1936. gadā jau eksportēja 562 tonnas olu, veidojot 0,52 %. 2018. gadā Latvija eksportēja 18 062 tonnas svaigu putnu olu, veidojot 0,49 % no lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta.

*statistikā dējējvistas ir nodalītas no gaļas vistām

Infografika par mājputniem no vēsturiskās publikācijas

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (32. lapa un 35. lpp)

CSP datubāzes tabula "Lauku saimniecību un lauksaimniecības dzīvnieku skaits statistiskajos reģionos"

CSP datubāzes tabula "Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte"

CSP datubāzes tabula "Eksports un imports 2018. gadā pa valstīm"

#Statistikai100

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas saistītas ar šo datu vizualizāciju