Preses relīze

Samazinās slaucamo govju skaits, bet pieaug cūku un mājputnu skaits

2019. gadā slaucamo govju skaits ir samazinājies par 6,1 tūkstoti jeb 4,2 %, turpretī pārējo govju skaits pieaudzis par 4,7 tūkstošiem jeb 9,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu cūku un putnu skaits ir palielinājies attiecīgi par 9,3 tūkstošiem jeb 3,1 % un 287,3 tūkstošiem jeb 5,3 %, savukārt samazinājies ir aitu skaits – par 7,5 tūkstošiem jeb 7,0 %, kazu skaits – par 0,5 tūkstošiem jeb 4,5 %, zirgu - par 0,1 tūkstošiem jeb 1,5 %.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās
(tūkstošos)

 

2018. gads

2019. gads*

Izmaiņas, % (2019./2018. g.)

Liellopi

395,3

395,3

0,0

slaucamās govis

144,5

138,4

-4,2

pārējās govis

51,6

56,4

9,2

Cūkas

304,9

314,2

3,1

Aitas

107,3

99,8

-7,0

Kazas

12,2

11,7

-4,5

Zirgi

8,4

8,3

-1,5

Mājputni

5403,1

5690,4

5,3

dējējvistas

2996,9

3208,4

7,1

Liellopu, aitu, kazu, zirgu un mājputnu skaita datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija.

*Provizoriskie dati

Gaļas ražošanā pieaugums putnu un cūku gaļai, samazinājums – liellopu gaļai

Gaļas ražošanai Latvijā ir vērojams pieaugums – 2019. gadā saražoti 94,0 tūkstoši tonnu gaļas, kas ir par 2,7 tūkstošiem tonnu jeb 3,0 % vairāk nekā 2018. gadā. Lielākais ražošanas apjoma pieaugums vērojams putnu gaļai – par 6,3 % un cūkgaļai – par 4,7 %, savukārt liellopu gaļas ražošana samazinājās par 7,3 %.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2018. gads

2019. gads*

Izmaiņas, % (2019./2018.g.)

Gaļa (kautsvarā), tūkst. tonnas

91,3

94,0

3,0

liellopu

17,5

16,2

-7,3

cūku

38,9

40,7

4,7

aitu un kazu

1,0

1,0

3,6

putnu

33,9

36,0

6,3

cita gaļa

0,1

0,1

5,1

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. tonnas

982,9

981,4

-0,2

Olas, milj. gab.

768,5

795,4

3,5

*Provizoriskie dati

Liellopu importā būtisks kritums, cūku importā – kāpums

Eksportēto dzīvo liellopu skaits 2019. gadā samazinājās par 3,6 tūkstošiem jeb 6,0 % salīdzinājumā ar 2018. gadu. No kopējā eksportēto liellopu skaita 27,3 % bija jaunlopi vecumā līdz vienam gadam (2018. gadā – 32,1 %). Importēto liellopu skaits samazinājās par 2,8 tūkstošiem jeb 2,7 reizes.

Dzīvo cūku eksports pērn palielinājās par 4,7 tūkstošiem jeb 3,5 % salīdzinājumā ar 2018. gadu. No kopējā eksportēto cūku skaita 56,3 % bija sivēni tālākai nobarošanai (2018. gadā – 34,0 %). Importēto cūku skaits palielinājās par 16,5 tūkstošiem jeb 71,1 %.

Detalizētāk par dzīvnieku importu un eksportu var uzzināt CSP vietnē eksports.csb.gov.lv.

Vidējais izslaukums no vienas govs palielinājies par 4,2 %

2019. gadā iegūts 981,4 tūkstoši tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 1,5 tūkstošiem tonnu jeb 0,2 % mazāk nekā 2018. gadā. Kopējo piena apjoma samazinājumu ietekmēja slaucamo govju skaita kritums. Vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs pieauga par 277 kg jeb par 4,2 %, sasniedzot 6 891 kilogramus gadā.

Lielākais piena ražošanas apjoma pieaugums novērojams Pierīgas reģionā  (par 5,6 tūkstošiem tonnu jeb 3,4 %), bet lielākais piena ražošanas apjoma kritums bija Kurzemes reģionā – par 9,7 tūkstošiem tonnu jeb 5,5 %.

2019. gadā par 0,6 % palielinājās iepirktā piena apjoms salīdzinājumā ar 2018. gadu. Par 3,6 % pieauga piena vidējā iepirkuma cena – no 283 eiro par tonnu 2018. gadā līdz 294 eiro par tonnu 2019. gadā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lauksaimniecības statistikas daļa

Lolita Lazda-Lazdiņa
E-pasts:
Lolita.Lazda@csb.gov.lv
Tālr.: 67366982

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi