Preses relīze

2007.gada vasarā tiks veikts lauku saimniecību struktūras apsekojums

No 2007. gada 2. jūnija līdz 15.jūlijam Latvijā notiks lauku saimniecību * struktūras apsekojums (LSSA), ko veiks Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, kas ieguva šādas tiesības atklātā konkursā. Šāds apsekojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) 571/1988 prasībām Eiropas Savienības dalībvalstīs jāveic katru otro gadu starplaikos starp lauksaimniecības skaitīšanām.

Apsekojumā paredzēts iegūt lauku saimniecības, tās īpašnieka vai lietotāja raksturojošos rādītājus, informāciju par zemes izmantošanu, sējumu platībām, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem, kā arī par nelauksaimnieciska rakstura aktivitātēm, kopā uzdodot katram respondentam 237 jautājumus.

SKDS intervētāji ieradīsies (arī sestdienās un svētdienās) apsekojumā iekļautajās lauku saimniecībās un uzdos veidlapā iekļautos jautājumus. Tāpat kā lauksaimniecības skaitīšanā un 2003.gada un 2005. gada struktūras apsekojumos, intervētājiem būs zili portfeļi ar gaismu atstarojošu joslu un pētījumu centra SKDS izdotas apliecības.

Ja intervētājs, ierodoties saimniecībā, nesastaps respondentu (apsaimniekotāju), tad atstās informatīvu paziņojumu ar lūgumu piezvanīt vai citādi informēt par iespējamo intervijas laiku. Vēlams, lai uz intervētāja jautājumiem atbildētu saimniecības apsaimniekotājs, bet nepieciešamo informāciju var sniegt arī cita persona, kas labi pārzina saimniecību. Intervijas laikā netiks prasīti nekādi saimniecības vai īpašnieka dokumenti, bet ziņu sniedzējam būs jāuzņemas atbildība par sniegto datu pareizību.

2007. gada LSSA dati nepieciešami valsts institūcijām un starptautiskajiem lietotājiem, tādēļ lūgums būt atsaucīgiem un sniegt intervētājiem nepieciešamās ziņas. Struktūras apsekojuma veiksmīga norise nebūs iespējama arī bez pagastu pašvaldību atbalsta un palīdzības atsevišķu problēmu risināšanā.

Iegūtā informācija tiks izmantota:

1. Latvijas lauksaimniecības situācijas raksturošanai;

2. Lauku attīstības plāna sagatavošanai;

3. Vienotā Programmdokumenta lauksaimniecības un lauku attīstības sadaļas sagatavošanai nākamajam plānošanas periodam;

4. Optimālo maksājumu shēmas izvēlei valstī, ievērojot Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas reformas prasības;

5. Lauksaimniecības ekonomisko kontu aprēķiniem;

6. Saimniecību ekonomiskā lieluma un specializācijas noteikšanai.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida apsekojums. LSSA iekļauto saimniecību atlasei par pamatu tiks izmantota 2001. gada lauksaimniecības skaitīšanas un CSP statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija. Saimniecības tiek atlasītas pēc ekonomiskā lieluma un specializācijas. Apmēram 96% izlasē ietverto lauku saimniecību ir ekonomiski aktīvas. Tās ir saimniecības, kurās ražo lauksaimniecības produkciju neatkarīgi no produkcijas realizācijas mērķa – patērēšanai savā saimniecībā, pārdošanai, pārstrādei. Lai varētu spriest par pārējo saimniecību ekonomisko aktivitāti, apsekojumā ir iekļauts arī neliels skaits līdz šim ekonomiski neaktīvo un jaunizveidoto saimniecību.

Saskaņā ar Valsts statistikas likumu lauku saimniecību struktūras apsekojumā tiks nodrošināta katras personas un saimniecības individuālo datu aizsardzība. Iegūto informāciju izmantos tikai kopsavilkuma rādītāju iegūšanai.

Provizoriskie lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti būs pieejami CSP mājas lapā www.csb.gov.lv 2007. gada 15. novembrī, bet galīgie rezultāti 2008. gada 3. ceturksnī tiks publicēti statistikas biļetenā “2007. gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums” un būs brīvi pieejami visiem interesentiem.

___________________________
Apsekojamā vienība irlauku saimniecība - tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus apsaimniekotajās platībās. Saimniecībā var arī ražot nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 7366896
Ilze Januška

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi