Preses relīze

Palielinās lauku saimniecību vidējais lielums

2016. gadā lauku saimniecību vidējais lielums bija 43,2 ha, kas ir par 15,5 % vairāk nekā 2013. gadā, kad to vidējā zemes platība bija 37,4 ha. To kopējā standarta izlaide* (SI)  pieaugusi par 24,5 %, lai arī ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits ir samazinājies par 14,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti.

Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība vidēji vienā lauku saimniecībā palielinājās par 20 % (no 23,0 ha 2013. gadā līdz 27,6 ha 2016. gadā). 2016. gadā vienā lauku saimniecībā bija nodarbināti vidēji 2,3 cilvēki, kas ir par 9,5 % vairāk nekā 2013. gadā. Lielākās lauku saimniecības bija Zemgalē un Kurzemē, kur vidēji viena saimniecība apsaimniekoja attiecīgi 35,7 ha un 33,6 ha izmantotās LIZ.

Lauku saimniecību vidējais lielums

22092017_lauki.png

Graudaugu sējumu platības vidēji vienā saimniecībā palielinājās par 3,6 ha – no 24,7 ha 2013. gadā līdz 28,3 ha 2016. gadā. Palielinājušās arī kartupeļu stādījumu platības – no 0,6 ha 2013. gadā līdz 0,9 ha 2016. gadā un lopbarības-zaļbarības kultūru platības par 2,9 ha, 2016. gadā, sasniedzot 17,2 ha vidēji vienā lauku saimniecībā. Rapšu sējumu platības samazinājās par 9,3 ha līdz 50,4 ha vidēji vienā saimniecībā pērn.

2016. gadā Latvijā bija 69,9 tūkst. ekonomiski aktīvo lauku saimniecību, kas apsaimniekoja 1930,0 tūkst. ha izmantotās LIZ. Kopš 2013. gada ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits ir samazinājies par 11,9 tūkst. jeb 14,5 %, bet apsaimniekotās izmantotās LIZ platības palielinājās par 52,3 tūkst. ha jeb 2,8 %.

No izmantotās LIZ platības 1288,9 tūkst. ha jeb 66,8 % aizņēma aramzeme, 628,1 tūkst. ha jeb 32,5 % – pļavas un ganības, 6,9 tūkst. ha jeb 0,4 % – ilggadīgie stādījumi.

Pērn ievērojami – par 5,6 tūkst. salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājies mazo lauku saimniecību skaits, kas apsaimnieko līdz 1 ha izmantotās LIZ. 2016. gadā 6,1 tūkst. lauku saimniecību ar izmantotās LIZ platību virs 50 ha apsaimniekoja 67,1 % no visas izmantotās LIZ platības, kas ir par 9,4 % vairāk nekā 2013. gadā.

Lauku saimniecību grupējums pēc ekonomiskā lieluma

Lauku saimniecības standarta izlaide, tūkst. eiro

Laukus saimniecību skaits, tūkst.

Izmaiņas, % (2016./2013. g.)

Kopējā SI, milj. eiro

Izmaiņas, % (2016./2013. g.)

2013

2016

2013

2016

Pavisam

81,8

69,9

-14,5

990,0

1232,2

24,5

līdz 3,9

57,1

44,6

-21,9

64,6

52,1

-19,5

4,0–14,9

16,2

14,9

-8,0

119,4

114,7

-4,0

15,0–24,9

3,1

3,4

10,2

59,9

65,7

9,8

25,0–49,9

2,5

3,2

26,5

88,8

112,3

26,4

50,0–99,9

1,4

1,8

30,0

96,3

125,1

29,9

100,0–499,9

1,3

1,7

34,6

259,0

355,6

37,3

500,0 un vairāk

0,2

0,3

38,3

301,9

406,7

34,7

Lai gan mazo saimniecību (SI līdz 14,9 tūkst. eiro) skaits Latvijā vēl ir augsts – 59,5 tūkst. jeb 85,1 % no lauku saimniecību kopskaita, to skaits pamazām samazinās. 2016. gadā mazo saimniecību bija par 18,8 % mazāk nekā 2013. gadā un šo saimniecību apsaimniekošanā ir tikai 29,1 % no kopējās izmantotās LIZ platības. Mazo saimniecību kopējā standarta izlaide pērn samazinājās par 9,5 %. Lielo lauku saimniecību (SI 100,0 tūkst. eiro un vairāk) skaits palielinājies par 35,2 % salīdzinājumā ar 2013. gadu un šīs saimniecības apsaimnieko 45,2 % no kopējās izmantotās LIZ platības. Lielo saimniecību kopējā SI pieaugusi par 35,9 % salīdzinājumā ar 2013. gadu.

Salīdzinot ar 2013. gadu, pērn pieauga vidējais lauksaimniecības dzīvnieku skaits vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā, lai gan lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju saimniecību īpatsvars samazinājās.

Lauku saimniecību skaits ar lauksaimniecības dzīvniekiem
(procentos no saimniecību kopskaita)

22092017_lauki_2.png

Vidēji vienā attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas audzētāju saimniecībā 2016. gadā audzēja 18 liellopus, 9 slaucamās govis, 31 cūku, 35 aitas, 7 kazas un 194 mājputnus.

Pēc kopējās standarta izlaides nozīmīgākās lauksaimniecības nozares 2016. gadā bija laukkopība, piena lopkopība un jauktā augkopība un lopkopība. Laukkopības saimniecībās izmanto 52,0 % no kopējās izmantotās LIZ platības. Salīdzinot ar 2013. gadu, laukkopībā specializēto lauku saimniecību skaits ir samazinājies par 21,4 %, bet to kopējais ekonomiskais lielums ir pieaudzis par 39,0 %. Otra nozīmīgākā nozare ir piena lopkopība, lai gan salīdzinājumā ar 2013. gadu ir samazinājies saimniecību skaits par 21,6 %. Piena lopkopībā specializēto lauku saimniecību kopējā standarta izlaide pērn bija 285,3 tūkst. eiro, kas ir par 3,7 % vairāk nekā 2013. gadā.

Lauku saimniecību specializācija

 

Saimniecību skaits, tūkst.

Izmaiņas, % (2016./2013. g.)

Izmantotā LIZ, tūkst. ha

Izmaiņas, % (2016./2013. g.)

Kopējā SI, milj. eiro

Izmaiņas, % (2016./2013. g.)

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Pavisam

81,8

69,9

-14,5

1877,7

1930,0

2,8

990,0

1232,2

24,5

Laukkopība

38,0

29,3

-22,9

974,6

1002,5

2,9

368,0

511,4

39,0

Dārzeņkopība

0,7

1,0

42,8

8,4

11,9

41,7

16,0

23,8

48,8

Ilggadīgo kultūru audzēšana

2,0

1,1

-44,0

9,3

5,9

-36,6

3,1

1,7

-45,2

Jauktā augkopība

6,0

3,9

-36,2

26,4

45,0

70,5

14,5

29,5

103,4

Piena lopkopība

13,0

10,1

-18,6

391,2

339,2

-13,3

275,3

285,3

3,6

Ganāmo mājlopu audzēšana, izņemot piena lopkopība

4,9

7,0

42,7

116,5

175,0

50,2

32,9

56,2

70,8

Cūkkopība un putnkopība

2,1

4,5

117,5

13,8

27,1

96,4

127,2

134,2

5,5

Jauktā lopkopība

2,8

2,5

-10,8

40,1

37,6

-6,2

17,5

19,8

13,1

Jauktā augkopība un lopkopība

12,4

10,2

-14,5

297,4

285,8

2,8

135,6

170,3

25,6

 

Metodoloģiskie norādījumi

 

*Standarta izlaide – standartizēts lielums, kurš raksturo saimniecības ekonomisko aktivitāti, t.i., viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai lauksaimniecības dzīvnieku vienības iegūtās produkcijas vērtība, novērtēta attiecīgā reģiona cenās un izteikta eiro. Kopējā standarta izlaide raksturo saimniecības ekonomisko lielumu naudas izteiksmē.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ilze Januška
Lauksaimniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ilze.Januska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366896

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi