Galvenie rādītāji

Lauksaimniecībā nodarbināto skaits

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata periodā kopumā lauksaimniecībā pastāvīgi bija nodarbināti 162,6 tūkst. strādājošo, no tiem 47,0 % sievietes. 2016. gadā pastāvīgi nodarbināto skaits bija par 18,4 tūkst. jeb 10,1 % mazāk nekā 2010. gadā. Lauku saimniecībās uz laiku nodarbināti bija 49,4 tūkst., kas ir par 9,5 % mazāk nekā 2010. gadā un par 8,1 % mazāk nekā 2013. gadā.

Pilnu darba dienu strādāja 25,6 tūkst. jeb 15,8 % no visiem pastāvīgi nodarbinātajiem. Visvairāk pastāvīgi nodarbināto lauksaimniecībā bija Latgales reģionā (52,8 tūkst. jeb 32,5 % no kopējā pastāvīgi nodarbināto skaita valstī), Vidzemes reģionā (32 tūkst. jeb 19,7 %), Zemgales reģionā (30,2 tūkst. jeb 18,6 %). Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās, ieskaitot uz laiku nodarbinātos, bija 76,9 tūkst. jeb par 6,4 % mazāk nekā 2013. gadā. 81,8 % no pastāvīgi nodarbināto skaita pilnajās gada darba vienībās bija saimniecību īpašnieki.

 

2010., 2013., 2016. gada lauku saimniecību struktūra

Rezultāti datubāzē

Lauksaimniecībā nodarbinātie

Publikācija

Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2016. gadā

 

2003., 2005., 2007. gada lauku saimniecību struktūra

Rezultāti datubāzē

Lauksaimniecībā nodarbinātie

Publikācijas

2005. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums

Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2003. gada jūnijā