Statistikas tabula

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha)

Tabulas kods datubāzē
LIG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 28.09.2018