Statistikas tabula

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha)

Tabulas kods datubāzē
LIG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti