Statistikas tabula

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena statistiskajos reģionos (EUR par ha)

Tabulas kods datubāzē
LIG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019